Uw inbreng, Uw signaal

Participatieraad Haarlem heeft uw inbreng nodig. Uw signalen kunnen door ons gebruikt worden bij de onderbouwing van argumenten en daarmee onze adviezen versterken. Of deze signalen kunnen een reden zijn voor de Participatieraad om een ongevraagd advies uit te brengen aan de Raad.
U kunt hiernaast uw verhaal kwijt.

Signaalkaart

10 + 15 =