Richard Witsiers

Mijn achtergrond

Sinds 1999 ben ik als zelfstandig kapper in het centrum van Haarlem nauw betrokken bij het wel en wee van de inwoners. Ik heb van jongs af aan iets willen betekenen voor de samenleving. Kapper leek mij daarvoor een ideaal beroep en dat is het nog steeds. Toch voelde ik een stagnatie in mijn ontwikkeling en wist ik dat er meerdere opties waren om aan zelfontwikkeling te doen en daarbij mensen te kunnen helpen. 
Ik ben vanaf 2014, naast mijn kapperswerkzaamheden, schooltuinbegeleiding gaan doen. 
Vanaf 2017 ben ik mensen met een psychische beperking gaan begeleiden. 
Op dat moment merkte ik des te meer hoeveel meerwaarde iemand voor een ander kan hebben.

Mijn motivatie

Veel mensen weten de wegen die er al liggen niet te bewandelen. Dit kan soms grote gevolgen voor de fysieke en/of mentale gezondheid hebben. Grotendeels ligt dit misschien aan deze mensen zelf maar hier ligt ook een taak bij de gemeente. Voor deze mensen zou ik graag gemeentebeleid willen zien die erop gericht is om zoveel mogelijk zowel fysiek als mentaal de inwoners van Haarlem gezond te houden. 
Het takenpakket van de Participatieraad geeft mij de mogelijkheid om hier iets mee te doen. 
Mijn interesses zijn breed omdat bijvoorbeeld financiën en immigratie al een grote invloed kunnen hebben op zowel lichaam als geest. Laat staan de onderwerpen die binnen onze werkgroep Zorg, wonen en welzijn vallen. 

Wat wil ik bereiken 

Zowel privé als zakelijk heb ik inmiddels de nodige ervaring en hoop hiermee een toevoeging te geven aan de Participatieraad. Het zou mooi zijn als we met onze inzichten het gemeentebeleid in het belang van de kwetsbare burgers kunnen verbeteren. Dit is de doelgroep die vaak niet goed voor zichzelf op kan komen en zeker een stem nodig heeft.