Pascalle Willemse

Ik ben in 2022 lid geworden van de Participatieraad. Ik woon nog niet zolang in Haarlem maar heb heel veel zin om mij in te zetten voor de stad. Ik studeer Social Work hier in Haarlem en heb veel interesse in het sociale domein. Met de Participatieraad wil ik een brug slaan tussen de praktijk van het sociale domein en het beleid van de gemeente. Ik vind het belangrijk dat we een inclusieve samenleving hebben waar iedereen mee kan doen.