Doel van de Raad

De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester &Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het brede sociaal culturele domein van Haarlem. Dus gericht op al het beleid dat wordt ontwikkeld door de gemeente Haarlem op het gebied van Werk & Inkomen, Wonen Welzijn en Zorg, Diversiteit en de Multiculturele samenleving. 
Kortom de onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken heeft.

Maar niet iedereen kan daar zelfstandig zijn weg in vinden. De één veel beter en de ander kan dat helemaal niet. De gemeente heeft de taak er voor te zorgen dat iedereen in het beleid tot zijn recht komt, maar vooral degenen voor wie het moeilijk is daar de weg in te vinden hebben extra aandacht nodig. De Participatieraad is onafhankelijk en bekijkt het beleid door de ogen van de burger en geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies op de eerder genoemde terreinen. Wij werken op die manier als een soort waakhond.

Het doel van de Participatieraad

De Participatieraad wil met haar adviezen een bijdrage leveren aan:

  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de belanghebbenden;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van Werk & Inkomen, Wonen Welzijn en Zorg, Diversiteit en de Multiculturele samenleving.