Participatieprijs 2017

Participatieraad Haarlem feliciteert de prijswinnaars van de Participatieprijs

Op 27 september werden de Haarlemse vrijwilligers in het zonnetje gezet op het Uitblinkerfestival. Tijdens het festival kon er onder andere genoten worden van lekkere hapjes, swingende muziek en werd de Participatieprijs 2017 uitgereikt!

De hoofdprijs van €1500 is uitgereikt aan het initiatief ‘de Boodschappenbus’. De Boodschappenbus is een project dat Haarlemmers helpt om hun boodschappen en andere benodigden te halen bij het Marsmanplein. Na afloop wordt er gezamenlijk een kopje thee of koffie gedronken in Buurtwinkel Marsmanplein.

Oordeel van de jury: “Het laten participeren en verbinden van mensen die niet meer zelfstandig naar buiten kunnen om hun boodschappen te doen is veelzeggend. Door de mensen op te halen, gezamenlijk wat te drinken en vervolgens thuis te brengen blijven de mensen meedraaien in de buurt. Het hulpverlenende aspect gecombineerd met het gezamenlijk wat drinken weet te zorgen voor aandacht en leidt tot het leggen van nieuwe contacten. Deze punten maken de Boodschappenbus de winnaar van de Particpatieprijs .”

Naast de hoofdprijs zijn er ook twee eervolle vermeldingen uitgereikt met een geldprijs van €500. De winnaars van de eervolle vermelding zijn stichting ‘Goed doen voor een ander’ met het buurtproject Koffieschenken en Paul Broekman met zijn buurtpreventie en surveillanceteam in Boerhaavewijk.

Het buurtproject Koffieschenken is volgens de jury creatief gevonden. ‘’Eenzaamheid onder ouderen is een serieus probleem. Het schakelidee van kennissen of vrienden meenemen om in het bejaardentehuis met ouderen koffie te drinken is creatief en leuk gevonden. Ook door de laagdrempeligheid van de totale tijdsbesteding van vier uur maakt dit een initiatief wat een eervolle vermelding verdient.”

Het buurtpreventie en surveillanceteam is volgens de jury een nobel initiatief. “Het team weet de buurt met elkaar te verbinden. Door middel van het houden van preventieve controles, gesprekken aan te knopen met de buurtbewoners en het opzetten van een Whatsapp-groep weet het team de wijk te verbinden. De toegenomen rust is daarop een kers op de taart.”

Foto’s gemaakt door Jur Botter en Petra Nuyens