Participatieprijs 2016

De Participatieprijs Haarlem is een aanmoedigingsprijs die jaarlijks wordt uitgeschreven door de Participatieraad Haarlem en gaat naar een groep Haarlemmers met het meest aansprekende project of initiatief in de stad dat werkt aan een open en tolerante samenleving.  Belangrijke voorwaarde is dat het project of initiatief structureel en op vernieuwende wijze kwetsbare Haarlemse burgers helpt bij hun integratie en participatie in de samenleving en dat het concept ook door anderen uitgevoerd kan worden.Voor het winnende project is een geldprijs van € 1.500,00 beschikbaar gesteld. Dit dient te worden besteed aan de uitvoering van het project zelf of om het mogelijk te maken een zelfde project elders in Haarlem te realiseren.

De Participatieprijs 2016 gaat naar stichting Zohor!

Op woensdag 23 november reikte de voorzitter van de Participatieraad Ruth Nelemaat de Participatieprijs 2016 uit aan stichting Zohor. De feestelijke gelegenheid vond plaats in het Seinwezen tijdens de Haarlemse Helden 2016.

Juryrapport

Stichting Zohor is een zelforganisatie voor Marokkaanse en andere Arabische vrouwen en zij bevordert de positie van Marokkaanse en andere Arabische vrouwen en meisjes in de Haarlemse samenleving door het organiseren van activiteiten op het gebied van opvoeding en onderwijs, politieke participatie, werkgelegenheid, integratie en emancipatie. De activiteiten van Zohor worden door mensen met een verschillende achtergrond bezocht. Volgens de jury is dit juist wat we nu nodig hebben in deze samenleving waar de verharding is toegenomen. Meer open naar elkaar toe zodat men meer van elkaar weet door cultuur- en informatie uitwisseling.

De jury was met name gecharmeerd van de door Zohor georganiseerde Meideninloop. Eenmaal per twee weken komt de groep bijeen en wordt er gesproken over allerlei onderwerpen die hen aangaan en waar ze soms thuis niet over kunnen praten of geen antwoord kan worden gevonden. Het gaat over zaken waar een taboe over bestaat maar ook over onderwerpen waar de meiden van elkaar kunnen leren, ook wordt er geregeld een gastspreker uitgenodigd.
De Participatieprijs, een geldbedrag van 1500 euro, zal onder andere gebruikt worden om activiteiten voor de Meideninloop te organiseren.

Aanmoedigingsprijzen

De jury heeft ook dit jaar besloten om aan twee andere initiatieven in de stad een aanmoedigingsprijs uit te reiken.

Speel-o-theek Leentje Beer: De oudste speel-o-theek in Nederland die volledig door vrijwilligers wordt gedraaid, is een plek waar ouders gezellig met hun kind kunnen komen spelen. Het speelgoed kunnen ze drie weken lenen om er thuis mee te spelen. Heel handig voor Haarlemmers met een klein budget.

Vomar koffieclub: Een gezellige, spontaan gegroeide en groeiende groep die bijna dagelijks koffie drinkt bij de Vomar in Haarlem-Noord. Regelmatig schuiven er nieuwe mensen aan voor een kort gesprekje, of voor het uitwisselen van ervaringen en kennis. De koffieclub is blij met deze erkenning en heeft aangegeven het gewonnen geldbedrag te doneren aan de Voedselbank.
Beide projecten ontvangen een aanmoedigingsprijs van 500 euro.

Overige genomineerden

De overige genomineerden voor de Participatieprijs Haarlem waren:
Clip HvO Querido, stichting MooiZooi, Haarlemmer Kweektuin, Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk, Koffiecirkel de Krim, Haarlems Kansenfestival, Stg Samen Haarlem, de Verhalenvertellers, Dream2Work, Mensen maken de wijk, Buren voor Buren, Hier werkt een actief talent, Philadelphia ontmoetingsplek en kringloopwinkel de Schalm.
Al deze initiatieven dragen ook zeker bij aan een stad waar men nog meer aandacht voor elkaar heeft en waar het goed wonen is. De Participatieraad Haarlem bedankt al deze organisaties voor het aanmelden en voor het goede werk dat ze verrichten en wenst hen veel succes voor de toekomst !