Agenda 6 februari 2018

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Presentatie project Koffieschenken door Edward Molkenboer
 3. Mededelingen
 4. Conceptverslag januari 2018
 5. Reactie college op evaluatie Participatieraad/behandeling in commissie Samenleving
 6. Terugkoppeling trainingsdag 27 januari
 7. Stand van zaken werkgroepen
  – Jeugd
  – Sociaal Wijkteam
  – Wmo vervoer
  – Toegankelijke Stad /reactie college op advies
 8. Werksessie transformatieagenda door Piet Haker op 1 maart
 9. Rondvraag en sluiting

Bij verhindering s.v.p. afmelden per e-mail augustsk@haarlem.nl.