Nora Ameziane

Achtergrond

Ik ben vanaf 1995 werkzaam binnen het justitiële kader met jeugd (gezinnen) Noord-Holland. Het werken met jeugd doe ik met veel plezier.

Mijn motivatie om lid te zijn van de participatieraad

Sinds 2005 woon ik in Haarlem.  Haarlem heb ik zelf ontdekt en beter leren kennen door samen met mijn gezin afnemer te zijn van verschillende faciliteiten die Haarlem biedt.
Graag wil ik me inzetten voor mensen die zelf niet in staat zijn om het een en ander uit te zoeken en afhankelijk zijn van het systeem. Vaak wordt iets achter het bureau bedacht en wordt er vergeten wie de gebruiker/afnemer is.
Door mee te mogen adviseren hoop ik bij te kunnen dragen aan de vindbaarheid en bruikbaarheid van hetgeen aangeboden wordt door gemeente Haarlem.

Wat wil ik bereiken

Ik hoop met mijn ervaring en signaleren een beetje te mogen bijdragen aan een goede toegankelijkheid van de faciliteiten en een betere communicatie vanuit de gemeente. Dat leidt tot een laagdrempeligheid voor de ondersteuning voor de Haarlemmers die het nodig hebben. Dit doe ik in samenwerking met de rest van de Participatieraad.
Ook hoop ik samen met de Participatieraad bij te dragen aan begrijpelijk beleid waarvan de uitvoering ook reëel en haalbaar is.