Michiel Nieuwenhuis

Mijn achtergrond

Sinds kort ben ik gelukkige inwoner van Haarlem (Planetenwijk). Ik werk als beleidsadviseur in de gezondheidszorg, van origine ben ik gezondheidswetenschapper. Tevens ben ik lid en voorzitter geweest van de WMO-Adviesraad Amsterdam West, waarbinnen ik specialiseerde in de doelgroep “mensen met een psychische beperking of psychosociale problematiek.”

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad

Het is van cruciaal belang dat tijdens de veranderingen in het Sociaal Domein kwetsbare burgers als gesprekspartner in beeld blijven bij de gemeente en dat signalen uit de maatschappij snel bij de beleidsmakers terecht komen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen door met kritische doch constructieve bril gewenst en ongewenst advies uit te brengen aan de gemeente.

Wat wil ik bereiken

Dat iedere inwoner van Haarlem volwaardig mee kan doen aan de samenleving doordat zij de ondersteuning te krijgen die noodzakelijk is. Dat er een continue dialoog plaatsvindt tussen burger en gemeente om het beleid te verbeteren.