Lisan Oostdam

Mijn achtergrond

Vanuit mijn opleiding Pedagogiek heb ik breed ervaring opgedaan binnen de jeugd- en gehandicaptenzorg. Ik woon 4 jaar in Haarlem en door onder andere mijn (vrijwilligers)werk hier ben ik me erg verbonden gaan voelen met de stad. Momenteel werk ik bij een netwerkorganisatie waar organisaties uit het justitieel- en sociaal domein samen kunnen komen om samenwerking te kunnen vinden rondom personen met complexe multiproblematiek op het snijvlak van straf en zorg.

Mijn motivatie

Vanuit mijn werk, persoonlijke interesse en altijd aanwezige nieuwsgierigheid houd ik me graag bezig met actuele maatschappelijke vraagstukken en wat dit concreet zal betekenen voor de burgers in Haarlem. De Participatieraad is voor mij een goed kanaal om deze nieuwsgierigheid om te zetten in actie!

Wat wil ik bereiken

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel taken en verantwoordelijkheden erbij gekregen. In deze tijd, waarbij er meer zelfredzaamheid van de burger verwacht wordt en we hiernaast te maken hebben met bezuinigingen en (personeels)tekorten, zou ik vanuit mijn rol binnen de Participatieraad graag nuttige en waardevolle verbindingen willen leggen om zo belangrijke signalen op te pikken binnen de zorg en (de voorzieningen binnen) het sociaal domein van Haarlem. Ik wil me graag inzetten om deze signalen zo helder mogelijk te vertalen naar de gemeente, zodat zij goed kunnen inspelen op de lokale actuele maatschappelijke vraagstukken die in Haarlem spelen. Zodat de gemeente beleid kan ontwikkelen waarbij een ieder in hun kracht kan worden gezet, een ieder mee kan doen en een ieder zijn steentje bij kan dragen.