Lia Kollaard

Ik ben vanaf januari 2022 lid van de Participatieraad. Als geboren en (op 10 jaar Heemstede na) getogen Haarlemse wil ik graag een bijdrage leveren aan en voor de stad. Ik ken ‘mijn’ stad goed, heb op verschillende plekken gewoond en er ook lange tijd gewerkt.

Mijn eerste beroepskeuze was verpleegkundige, maar daarna ging ik, vooral door de opleidingen die ik deed, toch steeds meer richting onderwijs en advies. Eerst als docent, trainer en adviseur in het gezondheidszorg- en beroepsonderwijs; later als onderwijskundige en consultant bij onderwijskundige bureaus met een breed scala aan klanten met opleidingsvragen (banken, zorginstellingen, provincie, gemeenten, midden- en kleinbedrijf, enzovoort).

Ik ben sinds augustus 2020 gepensioneerd. Ik wil graag wat van de tijd die dat oplevert én mijn ervaring inzetten om Haarlem de fijne stad die het nu is, te laten blijven. Door met de andere leden mee te denken over consequenties van het voorgenomen beleid van de gemeente voor de inwoners van Haarlem en onze gemeenteraad daarover te adviseren.

Daarbij verwacht ik ook dat ik hier veel van kan en zal leren, en ook dat vind ik belangrijk.