Lezing 9 juni 2015

Lezing door Patricia Bender
Hoera! We gaan bezuinigen
Leven op eigen kracht
dinsdag 9 juni 2015
Het Seinwezen
Kinderhuissingel 1, Haarlem

De Participatieraad Haarlem hecht veel waarde aan het contact met alle partijen en betrokkenen in het Sociaal Domein van Haarlem om zo optimaal de signalen vanuit de samenleving op te vangen en in haar adviezen door te geven mee te nemen aan college, gemeenteraad en beleidsambtenaren.
Een mooie aanleiding daarvoor is deze lezing over het boek: “Hoera! We gaan bezuinigen” van Patricia Bender. Een prikkelend boek waarin op luchtige wijze de eigen kracht van de burger wordt aangesproken en besproken. “Kijk om naar je hulpbehoevende buurvrouw, help die jongen verderop in de straat met zijn huiswerk en bekommer je om die eenzame weduwnaar in de straat”. Dat is – simpel gezegd – de boodschap van Patricia Bender. Een zorgexpert die zoekt naar de eigen kracht en elk van ons aanspreekt in hoe wij als burger, vrijwilliger en/of professional daar mee om kunnen  / moeten gaan. Met haar betoog wil zij beweging geven om er voor te zorgen dat een ieder van zijn eiland afkomt en naar het “wij”-land gaat.

 Een impressie van het programma 

De zaal was goed gevuld met een brede vertegenwoordiging vanuit het sociaal domein in Haarlem. Er waren beleidsbepalers van de gemeente,  bestuurders, professionals en vrijwilligers (in de discussie benoemd als betaalde en onbetaalde krachten) van welzijnsorganisaties en zorginstellingen en ook de gemeenteraad was vertegenwoordigd. deelnemerslijst lezing en netwerkborrel 9 juni 2015

Ruth Nelemaat, voorzitter van de Participatieraad, opende de middag met deze woorden: Openingswoord voorzitter Participatieraad 9 juni 2015

U kunt hier de daarop volgende presentatie bekijken:  20150609_Participatieraad- Lezing en Netwerkbijeenkomst def

De lezing bood de mogelijkheid voor uitwisseling van informatie en ervaringen én de netwerkborrel was een goed moment om wederzijds de banden verder te versterken.

Voorafgaand aan de netwerkborrel was het slotwoord voor de coördinerend wethouder sociaal domein van de gemeente Haarlem, Joyce Langenacker. Zij benoemde en complimenteerde de lef die de Participatieraad Haarlem had om deze lezing met een dergelijk thema te agenderen. Ingevoegde video geeft u de mogelijkheid naar haar woorden te luisteren.

En nog enkele foto’s:

opening voorzitter Participatieraad      Volle zaal bij opening
Ruth Nelemaat, voorzitter van de Participatieraad Haarlem opent de middag

Patricia Bender tijdens lezing  Het Seinwezen tijdens lezing
Patricia Bender bespreekt de in haar ogen noodzakelijke beweging van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

In dialoog met de aanwezigen

Ruth Nelemaat en Patricia Bender tijdens de discussie

9 juni 2015 boek van de lezing

Na afloop kregen alle deelnemers het boek van Patricia Bender als geschenk van de Participatieraad mee naar huis.