Irene van der Snee

Ik woon al sinds 1978 in Haarlem en ben tot op heden werkzaam als gespecialiseerd analist in de gezondheidssector (laboratorium ziekenhuis Haarlem). Door zowel mijn werkervaring als het oprichten en aansturen van een personeelsvereniging van 400 leden, heb ik veel contacten en ervaringen opgedaan in verschillende sectoren.

Sinds 1990 ben ik mantelzorger voor mijn echtgenoot en blijf daardoor op de hoogte van de daarbij behorende belangrijke wet- en regelgeving. Door deze persoonlijke omstandigheid, interesse en nieuwsgierigheid heb ik gemerkt dat gehandicapten en alle kwetsbaren in Haarlem gehoord moeten worden.

Ik wil daarbij proberen te adviseren over de vele knelpunten die nog dagelijks ervaren worden in hun leven en hoop zodoende een bijdrage te kunnen leveren ter verbetering van hun zelfredzaamheid.Tevens zijn er nog steeds veel kwetsbare inwoners van Haarlem die de weg naar hulp en dienstverlening niet weten te vinden. Er kan mijn inziens met behulp van de PR nog veel gedaan worden om het contact te verbeteren van de onzichtbare groep kwetsbare inwoners van Haarlem met de gemeentelijke dienst- en hulpvoorzieningen.