Ingrid van Tienhoven

(Secretaris)

Mijn Achtergrond

Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Afgezien van mijn studententijd heb ik mijn hele leven in Haarlem gewoond en voel ik me ook erg verbonden met Haarlem. 

Sinds 2000 ben ik ambtenaar binnen de gemeente Haarlem. Als Plaatsvervangend Griffier heb ik gezien en meegemaakt hoe er besluiten worden genomen door politici mede op basis van de nota’s die voorliggen in de Commissies en Raad. Als gebiedsverbinder in Oost en teamleider van BUUV kwam ik weer meer in de samenleving te staan als ambtenaar. 

Mijn motivatie

In de adviezen die de Participatieraad uitbrengt, krijgen kwetsbare burgers een extra stem in het vormen en toetsen van beleid. Dat vind ik heel belangrijk en daarom ben ik ook enthousiast dat ik de leden van de Participatieraad ondersteun bij hun werkzaamheden.

Dit doe ik door onder andere het organiseren van goede vergaderingen, samen met de voorzitter, de verslaglegging en een eerste schakel te vormen tussen ambtenaren en de leden. Informatie te verzamelen over de beleidsnota’s die er aan gaan komen. Het is veelzijdig en afwisselend werk.