Ontstaan van de participatieraad

De gemeenteraad heeft in juni 2013 besloten om de Participatieraad in te stellen en de drie voormalige adviesraden op te heffen. De Participatieraad geeft de gemeenteraad en het college gevraagd en ongevraagd advies over zaken die betrekking hebben op de zelfredzaamheid en sociaal-culturele participatie van burgers. De Participatieraad wil graag door haar advisering een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering van dit beleid.

De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan en is samengesteld uit 15 betrokken Haarlemse burgers en een voorzitter. De leden en de voorzitter zijn na een wervings- en selectieprocedure door het college benoemd. Op  24 september 2013 heeft de openbare installatie van de Participatieraad in de Gravenzaal plaatsgevonden.

Hieronder vindt u in pdf vorm het raadsbesluit en verordening

Het raadsbesluit ‘Vorming Participatieraad gemeente Haarlem

De ‘Verordening Participatieraad gemeente Haarlem