In Haarlem maken we mét elkaar de stad. Wilt u meedenken en de gemeenteraad en het college van Haarlem adviseren over het beleid op het gebied van het sociaal domein?

Wat is de rol van de Participatieraad?

De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en adviseert de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid van werk, inkomen, schulden, wonen, welzijn, zorg, jeugd en de multi-culturele samenleving van Haarlem.
Kortom onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken heeft.

Hoe ziet de Participatieraad er uit?
De Participatieraad bestaat uit 15 betrokken Haarlemmers en een onafhankelijk voorzitter. De Participatieraad als geheel is een afspiegeling van de Haarlemse samenleving. Dus Haarlemmers jong tot ouder, verschillende opleidingen, met en zonder beperking, wel en niet westerse achtergrond, man en vrouw.

Wat wordt van de leden verwacht?

  • De leden zijn op persoonlijke titel lid van de Participatieraad.
  • U beschikt over een actief netwerk in de Haarlemse samenleving en/of u bent deskundig en heeft ervaring op één of meerdere terreinen binnen het sociaal domein.
  • U bent inwoner van de Gemeente Haarlem en u heeft een aantoonbare binding met de Haarlemse samenleving.
  • U kunt en bent ook bereid om gemiddeld een dagdeel per week te investeren aan het werk voor de Participatieraad.

Vergoeding
De leden van de Participatieraad ontvangen een vergoeding conform de in de gemeente Haarlem geldende vacatieregeling, dit wil zeggen een bedrag van € 119,89 per vergadering (maximaal 10 vergaderingen per jaar).

Procedure
Het gemeentebestuur roept belangstellenden op vóór 25 juni 2020 een motivatiebrief te sturen inclusief een CV met nadruk vermelding van het netwerk in Haarlem.

U kunt uw brief richten aan:
Sollicitatiecommissie Participatieraad
t.a.v. mevr. B. Hegeman
participatieraad@haarlem.nl

Informatie
Meer informatie over de Participatieraad op www.participatieraadhaarlem.nl

Ook kunt u contact opnemen met: Ruth Nelemaat, Voorzitter : 06-46244281

Download hier de vacaturetekst