Hans Maurits

Mijn achtergrond

Ik ben geboren en opgetogen in Haarlem.  Ben 42 jaar werkzaam geweest in de Geestelijke Gezondheidzorg. Met een onderbreking van 5 jaar die ik werkzaam ben geweest als groepsleider in een jongeren opvanghuis in Amsterdam.  De laatste 16 jaar gewerkt in een ambulant team als SPV in een DOC-team (dementie-onderzoek en case-management) in Midden-Kennemerland. Hier goed de sociale kaart leren kennen en een uitgebreid sociaal netwerk opgebouwd.  Daarnaast ben ik werkzaam geweest in de videobranche en in de horeca. Hierdoor veel ervaringen opgedaan met diverse mensen in verschillende omstandigheden, vaak met mensen die te kampen hadden met complexe problematiek waar weer diverse andere problemen uit voortkwamen.

Mijn motivatie om lid te worden van de Participatieraad Haarlem

Ik ben een kritische en betrokken Haarlemse mug die geïnteresseerd is wat er zoal binnen de Haarlemse samenleving gebeurt en met name met de kwetsbaarste burgers in onze stad. Vanuit mijn achtergrond heb ik gemerkt hoe vaak mensen in een zeer kwetsbare positie kunnen belanden en tussen de wal en het schip terecht kunnen komen , met alle gevolgen van dien.

Ik hoop met mijn deelname aan de raad,  de gemeenteraad en B&W goeie aanvullingen te kunnen zijn met een constructieve, maar ook kritische blik.