Gevraagd: Voorzitter Participatieraad gemeente Haarlem

In Haarlem maken we mét elkaar de stad. Wilt u meedenken en het college en de gemeenteraad van Haarlem adviseren over het beleid op het gebied van het sociaal domein?

De gemeente Haarlem zoekt een nieuwe voorzitter voor de Participatieraad Haarlem

Wat is de rol van de Participatieraad?

De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en adviseert het college van Burgemeester & Wet­ houders en de gemeenteraad gevraagd en onge­ vraagd over het beleid van het sociaal domein: werk, inkomen, schulden, wonen, hulp en hulpmiddelen, welzijn, zorg, jeugd en de inclusieve samenleving van Haarlem. Kortom onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken heeft.

Hoe ziet de Participatieraad er uit?

De Participatieraad bestaat uit 15 betrokken Haarlemmers en een onafhankelijk voorzitter. De Participatieraad als geheel is een afspiegeling van de Haarlemse samenleving. Dus Haarlemmers jong tot ouder, verschillende opleidingen, met en zonder beperking, al dan niet met een migratie­ achtergrond, man en vrouw.

Wat wordt van de voorzitter verwacht?

• De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor het college van B&W en is namens de Participatieraad verantwoordelijk voor de externe communicatie.

• De voorzitter heeft voldoende zicht op de hoofd­ domeinen van het sociaal domein.

  • De voorzitter is onafhankelijk, zit de vergaderingen van de Participatieraad voor en draagt er zorg voor dat alle leden hun inbreng kunnen leveren en dat diversiteit in de Participatieraad constructief en positief worden benut bij het geven van advies aan de gemeente.
  • De voorzitter zorgt ervoor dat er met/binnen de Participatieraad een jaarplan wordt opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.
  • U bent een inwoner van de gemeente Haarlem en u heeft een aantoonbare binding met Haarlemse samenleving.
  • De inzet van de voorzitter bedraagt tenminste vier tot acht uur per week waarvan tenminste een dagdeel per week overdag.
  • U heeft de intentie op tenminste één termijn van vier jaar vol te maken.
Vergoeding

De voorzitter van de Participatieraad ontvangt een vaste vergoeding van € 1000 per kwartaal.

Procedure

Het gemeentebestuur roept belangstellenden op vóór 13 november 2021 een motivatiebrief te sturen en een CV. Ook interne kandidaten zal worden gevraagd te solliciteren.

Mail uw sollicitatie aan:
participatieraad@haarlem.nl
Sollicitatiecommissie Participatieraad
t.a.v. Ingrid van Tienhoven

Informatie

Meer informatie over de Participatieraad kunt u vinden op www.participatieraadhaarlem.nl

Ook kunt u contact opnemen met:
Tineke Tjalma, lid Participatieraad: 06­20530704
Ingrid van Tienhoven, ambtelijk secretaris: 06­28520648