In Haarlem maken we mét elkaar de stad. Wilt u meedenken en de gemeenteraad en het college van Haarlem adviseren over haar beleid op het brede sociaal-culturele domein?

De Gemeente Haarlem zoekt een lid voor de Participatieraad Haarlem.

Wat is de rol van de Participatieraad?
De Participatieraad geeft de gemeenteraad en het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over zelfredzaamheid en sociaal-culturele participatie van burgers. De Participatieraad beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het brede sociaal-culturele domein. De participatieraad richt zich hierbij op de volgende hoofddomeinen: ‘Zorg, Wonen en Welzijn’, ‘Werk en Inkomen’, ‘Jeugd’ en ‘Diversiteit en Multiculturele Samenleving’.

Hoe ziet de Participatieraad er uit?
De Participatieraad bestaat uit 15 betrokken Haarlemmers en een onafhankelijk voorzitter. De Participatieraad als geheel moet een vertegenwoordiging zijn van de sociaal economische en culturele diversiteit in de Haarlemse samenleving.

Wat wordt van de leden verwacht?

  • De leden zitten op persoonlijke titel in de Participatieraad.
  • Zij moeten beschikken over een actief netwerk van maatschappelijke organisaties of deskundigheid en ervaring hebben op één of meerdere terreinen binnen het sociaal-cultureel domein.
  • Zij moeten in de Gemeente Haarlem wonen en een aantoonbare binding hebben met de Haarlemse samenleving.
  • Bereid zijn om voldoende tijd te investeren, gemiddeld een dagdeel per week.

Vergoeding
De leden van de Participatieraad ontvangen een vergoeding conform de in de gemeente Haarlem geldende vacatieregeling, dit wil zeggen een bedrag van € 113,01 per vergadering (maximaal 10 vergaderingen per jaar).

Procedure
Het gemeentebestuur roept belangstellenden op een brief te sturen inclusief een CV en een beschrijving van het netwerk.
U kunt uw brief richten aan:
Sollicitatiecommissie Participatieraad
t.a.v. Saskia Augustin

en vóór 24 september 2018 per email sturen aan: participatieraad@haarlem.nl

Informatie
Voor meer informatie over de Participatieraad kunt u contact opnemen met:
Ruth Nelemaat, Voorzitter: 06-46244281
Saskia Augustin, Ambtelijk Secretaris: 06-42654844 (vanaf 20 augustus 2018)

Download hier de vacaturetekst