In Haarlem maken we mét elkaar de stad. Wilt u meedenken en de gemeenteraad en het college van Haarlem adviseren over het beleid op het gebied van het sociaal domein?

De Gemeente Haarlem zoekt een lid voor de Participatieraad Haarlem.

Wat is de rol van de Participatieraad?
De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en adviseert de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid van werk, inkomen, schulden, wonen, welzijn, zorg, jeugd en de multi-culturele samenleving van Haarlem.
Kortom onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken heeft.

Hoe ziet de Participatieraad er uit?
De Participatieraad bestaat uit 15 betrokken Haarlemmers en een onafhankelijk voorzitter. De Participatieraad als geheel moet een afspiegeling zijn van de Haarlemse samenleving. Dus Haarlemmers jong tot ouder, verschillende opleidingen, met en zonder beperking, wel en niet westerse achtergrond, man en vrouw.

Wat wordt van de leden verwacht?

  • De leden zitten op persoonlijke titel in de Participatieraad.
  • Zij moeten beschikken over een actief netwerk in de Haarlemse samenleving en/of deskundigheid en ervaring hebben op één of meerdere terreinen binnen het sociaal domein.
  • Zij moeten in de Gemeente Haarlem wonen en een aantoonbare binding hebben met de Haarlemse samenleving.
  • Bereid zijn om voldoende tijd te investeren, gemiddeld een dagdeel per week.

Vergoeding
De leden van de Participatieraad ontvangen een vergoeding conform de in de gemeente Haarlem geldende vacatieregeling, dit wil zeggen een bedrag van € 113,01 per vergadering (maximaal 10 vergaderingen per jaar).

Procedure
Het gemeentebestuur roept belangstellenden op vóór 1 juli 2019 een motivatiebrief te sturen inclusief een CV met nadruk vermelding van het netwerk in Haarlem
U kunt uw brief richten aan:
Sollicitatiecommissie Participatieraad
t.a.v. mevr. S. Augustin

en per email sturen aan: participatieraad@haarlem.nl

Informatie
Meer informatie over de Participatieraad kunt u vinden op www.participatieraadhaarlem.nl
Ook kunt u contact opnemen met:
Ruth Nelemaat, Voorzitter: 06-46244281
Saskia Augustin, Ambtelijk Secretaris: 06-42654844