Gevraagd: Leden voor Participatieraad Gemeente Haarlem

In Haarlem maken we mét elkaar de stad. Wilt u meedenken en het college en de gemeenteraad van Haarlem adviseren over het beleid op het gebied van het sociaal domein?

De Gemeente Haarlem zoekt nieuwe leden voor de Participatieraad Haarlem

Wat is de rol van de Participatieraad?

De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en adviseert het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over het beleid van het sociaal domein: werk, inkomen, schulden, wonen, hulp en hulpmiddelen, welzijn, zorg, jeugd en de inclusieve samenleving van Haarlem.

Kortom onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken heeft.

Hoe ziet de Participatieraad er uit?

De Participatieraad bestaat uit 15 betrokken Haarlemmers en een onafhankelijk voorzitter. De Participatieraad als geheel is een afspiegeling van de Haarlemse samenleving. Dus Haarlemmers jong tot ouder, verschillende opleidingen, met en zonder beperking, al dan niet met een migratie- achtergrond, man en vrouw.

Wat wordt van de leden verwacht?

De leden zijn op persoonlijke titel lid van de Participatieraad.

  • U beschikt over een actief netwerk in de Haarlemse samenleving en/of u bent deskundig en heeft ervaring op één of meerdere terreinen binnen het sociaal domein.
  • U bent inwoner van de Gemeente Haarlem en u heeft een aantoonbare binding met de Haarlemse samenleving.
  • U kunt en bent ook bereid om gemiddeld een dagdeel per week te investeren aan het werk voor de Participatieraad.
  • U heeft de intentie om tenminste één termijn van vier jaar vol te maken.
Vergoeding

De leden van de Participatieraad ontvangen een vergoeding conform de in de gemeente Haarlem geldende vacatieregeling, dit wil zeggen een bedrag van € 119,89 per vergadering (maximaal 10 vergaderingen per jaar).

Procedure

Het gemeentebestuur roept belangstellenden op vóór 13 november 2021 een motivatiebrief te sturen en een CV.

Mail uw sollicitatie aan: participatieraad@haarlem.nl
Sollicitatiecommissie Participatieraad
t.a.v. Ingrid van TienhovenInformatie

Meer informatie over de Participatieraad kunt u vinden op www.participatieraadhaarlem.nl

Ook kunt u contact opnemen met:
Alex de Groot, voorzitter: 06-51241306
Ingrid van Tienhoven, ambtelijk secretaris: 06-28520648