De Participatieraad steunt het initiatief voor een Burgerberaad Klimaat

De Actiepartij heeft aan de Gemeenteraad van Haarlem voorgesteld om een Burgerberaad voor Klimaat in te stellen. In de komende jaren zullen er in onze stad maatregelen genomen moeten worden, die bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. We kunnen daarbij denken aan het verduurzamen van alle huizen in Haarlem, op grote schaal mogelijk maken van elektrisch rijden, opwekken van energie met zonneparken en windmolens. Het zijn maatregelen die alle burgers van Haarlem gaan raken. De Participatieraad is voorstander van het betrekken van burgers bij de het nemen van besluiten die het dagelijks leven en welzijn van de burgers raken. Het instellen van een Burgerberaad is daarvoor een hele goede manier. Nu gaat het om het klimaat. Ook voor vraagstukken in het sociale domein, het werkterrein van de Participatieraad, kan een burgerberaad een interessant instrument zijn.