De Participatieraad gaat de stad in

De vergadering van december wordt verplaatst naar dinsdagavond 11 december en is niet op het stadhuis maar op een locatie in de stad.

Buurtbewoners worden uitgenodigd hun ervaringen met het sociaal domein te delen. Nadere informatie volgt.