Woensdag 18 april van 15.30 uur tot 19.00 uur
Locatie: Hotel Haarlem Zuid
Dagvoorzitter: Jan Troost (Inclusie Verenigt)

Haarlem in de top 5 van meest toegankelijke steden in Nederland
In een toegankelijke stad komt iedereen tot zijn recht. Mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking of een chronische ziekte horen er vanzelfsprekend bij. En dat geldt ook voor mensen die, vanwege welke reden dan ook, moeite hebben om op een gelijkwaardige manier in de samenleving mee te doen.
De Participatieraad adviseert de gemeente Haarlem op dat terrein: gelijkwaardig meedoen aan de samenleving. Daarom organiseert De Participatieraad deze middag over Toegankelijkheid voor Iedereen. We willen dat u ons vertelt wat er moet gebeuren om van Haarlem een van de meest sociaal, mentaal en fysiek toegankelijke steden te maken. Van uw ideeën en oplossingen maken we een actieplan. En dat plan geven we als huiswerk mee aan het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad als een opdracht voor de komende 4 jaar.

Voor wie:
Haarlemse burgers met een lichamelijke of verstandelijke beperking, cliëntenraden, organisaties die opkomen voor de Haarlemmers met een sociale achterstand, gemeenteraadsleden en gemeenteambtenaren nodigen we uit om mee te praten over de opdracht die we de politiek gaan meegeven. Daarnaast zijn ook werkgevers/ondernemers, horeca, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en het onderwijs gevraagd om mee te denken. In de workshops kunt u uw wensen en ideeën aan ons kwijt.

Sprekers zijn:
Wilbert Willems, , voorzitter Platform Breda voor iedereen, toegankelijk en gastvrij.
Op het congres GelijkisGelijk is Breda gekozen tot meest toegankelijke stad 2017.
Wilbert Willems vertelt hoe Breda dat heeft aangepakt.

Wethouder Jur Botter, de Haarlemse gemeenteraad heeft voor het jaar 2018 de Toegankelijk stad als thema gekozen.
De wethouder vertelt wat de gemeente Haarlem gaat doen.

Doel van de bijeenkomst:
Een actieplan Haarlem Toegankelijke Stad voor het nieuwe college en de gemeenteraad als huiswerk voor de komende vier jaar.

Doet u mee?
Meldt u zich dan aan vóór 11 april 2018 via participatieraad@haarlem.nl.
Wilt u bij de aanmelding vermelden of u een gebarentolk, ringleiding of andere voorziening nodig heeft?
Dat geldt ook voor het broodje na afloop van de bijeenkomst. Heeft u dieetwensen? Laat het ons dan weten.

Bekijk hier de flyer