Lopende zaken
Ook wij hebben te maken met de effecten van het Coronavirus. Dat betekent voor ons dat veel stil staat en alle aandacht van het college van B&W en daarmee ook van de ambtenaren, terecht ligt bij het oplossen van de problemen die het virus in de stad veroorzaakt.

Wat doen we nog wel?
Waar houdt de Participatieraad zich op dit moment wel mee bezig? Diverse leden zijn betrokken bij grotere of kleinere initiatieven in de stad om voor mensen die lijden onder of door het virus op de een of andere manier te ondersteunen.

SIGNALEN!!!
Het belangrijkste voor ons is momenteel onze signaalfunctie. Maar daar hebben we u als bewoner van onze mooie stad voor nodig! Wij horen graag van u, als u zelf of in uw omgeving problemen tegenkomt bij burgers waar aandacht voor zou moeten zijn of oplossingen bedacht moeten worden.
Onze lijnen met het college en de ambtenaren zijn kort en staan nog steeds open.

Dus komt u iets tegen of zoekt u een oplossing voor een probleem meld het via de website of bel/app met Ruth Nelemaat, voorzitter van de Participatieraad 06 46244281 of mail naar voorzitterparticipatieraad@gmail.com. Wij nemen zeker contact met u op.

Blijf gezond en veel sterkte,

Ruth Nelemaat,
Namens de Participatieraad Haarlem