Barbara van Balen

De grote thema’s in mijn werkzame leven zijn evaluatie en kwaliteitszorg en emancipatie en diversiteit. Nu ik als gepensioneerde meer tijd en ruimte heb, wil ik mijn tijd en ervaring inzetten en een bijdrage leveren aan de Haarlemse samenleving door deel te nemen aan de Participatieraad. Het streven naar gelijke kansen en rechtvaardigheid vormen een rode draad in mijn levensovertuiging. Ik vind het belangrijk dat iedereen goed kan wonen, greep heeft op eigen leven en zich betrokken voelt. 

Armoede zou eigenlijk niet meer mogen voorkomen en zeker niet in Haarlem. De recente ontwikkelingen hebben ons ook laten zien hoe belangrijk goede zorg is, niet alleen de intensieve ziekenhuiszorg maar vooral ook buurtzorg, eenvoudig dagelijks contact en zorg voor elkaar. Ongelijke behandeling, discriminatie en racisme zijn nog lang niet de wereld uit. Ik vind inclusiviteit en diversiteit essentieel en dat houdt voor mij ook in dat er aandacht is voor de positie van vrouwen.  Door de stem van burgers en de ervaringen in het dagelijks leven te laten horen wil ik de kwaliteit van leven in Haarlem verbeteren.