Vergaderschema Participatieraad Haarlem in 2019

Openbare vergadering Participatieraad Haarlem Eerste dinsdag van de maand van 19.30 tot 22.00 uur Januari  – Dinsdag 15 januari – 2e dinsdag van de maand Februari  – Dinsdag 5 februari Maart – Dinsdag 5 maart April – Dinsdag 2 april Mei...

De Participatieraad gaat de stad in.

De vergadering van december wordt verplaatst naar dinsdagavond 11 december en is niet op het stadhuis maar op een locatie in de stad. Buurtbewoners worden uitgenodigd hun ervaringen met het sociaal domein te delen. Nadere informatie volgt.