Annette Aukema

Sinds september 2020 ben ik met veel plezier lid van de participatieraad Haarlem. Ik ben opgegroeid in Zandvoort en woon sinds 1992 in Haarlem. Het sociaal domein in Haarlem en omliggende gemeenten was ruim 40 jaar mijn werkterrein. Uitvoerend, leidinggevend en als directeur. Daardoor heb ik een redelijk groot netwerk van mensen met kennis van het sociaal domein en burgers die gebruik maken van maatschappelijke organisaties. Zij kunnen goed vertellen hoe zij maatschappelijke organisaties in de gemeente Haarlem ervaren. En daar kan de participatieraad weer haar voordeel mee doen.Ik vind het belangrijk dat iedereen in Haarlem zoveel mogelijk mee kan doen aan de samenleving en dat betekent voor mij dat ik me zal inzetten om het Haarlemse beleid te toetsen aan het opheffen van belemmeringen die inwoners ervaren om naar vermogen aan de samenleving deel te nemen.