Alex de Groot

(Voorzitter)

Mijn achtergrond

Ik woon al ruim 30 jaar met veel plezier in Haarlem. Ik ben oorspronkelijk afgestudeerd als fysisch-chemicus en gepromoveerd in de biofysica. In de loop der jaren heb ik de research verlaten en heb ik in het bedrijfsleven diverse directiefuncties vervuld op het gebied strategisch- en financieel management.

Daarnaast ben ik ook 8 jaar commissaris geweest bij een grote woningcorporatie in onze regio. Ook ben ik 6 jaar als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland maatschappelijke begeleider geweest van statushouders in Haarlem.

Mijn motivatie voor bijdragen aan de Participatieraad

Via mijn activiteiten bij Vluchtelingenwerk en de woningcorporatie heb ik veel te maken gehad met mensen die sterk afhankelijk zijn van het sociale vangnet dat ons land biedt.

Uiteindelijk is het toch de concrete en lokale uitwerking die voor mensen een grote invloed heeft en daarbij is een goed functionerende gemeente essentieel.

Via de participatieraad denk ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Als voorzitter wil ik ervoor zorgen dat de juiste onderwerpen worden geagendeerd en dat daarover een goede en zorgvuldige discussie wordt gevoerd met als doel dat wij de gemeente goede adviezen geven waarbij het belang van de inwoners centraal staat.