Agenda openbare vergadering Participatieraad Haarlem

Dinsdag 6 november 2018 van 19.30 tot 22.00 Fabriciuskamer, Stadhuis

 1. Opening
 2. Presentatie Vroegsignalering door Corinne Visser
 3. Conceptverslag oktober 2018
 4. Openstaande adviezen
 5. Rapport HvO veiligheid vrouwen in de opvang
 6. KTO/percentages
 7. Wervingsprocedure nieuw lid
 8. Stand van zaken werkgroepen:
  – Jeugd
  – Vergaderen in de stad
  – Wmo vervoer
  – Teamdag 10 november
 9. Rondvraag en sluiting

 Bij verhindering s.v.p. afmelden per e-mail augustsk@haarlem.nl

Download hier de agenda