Tijdstip: 19.30 tot 22.00

Lokatie: Fabriciuskamer, Stadhuis 

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Presentatie resultaten project Ik doe mee ! door Marjan Beneker en Nora..
 3. Mededelingen
 4. Conceptverslag april 2018 – bekijk hier het verslag
 5. Terugblik conferentie toegankelijke stad
 6. Adviesvraag Wmo- verordening
 7. Brief college over Kto-Wmo
 8. Stand van zaken werkgroepen
  – Individuele begeleiding/dagbesteding
  – Sociaal Wijkteam
  – Diversiteitsbeleid
  – Wmo vervoer
 9. Rondvraag en sluiting      


Bij verhindering s.v.p. afmelden per e-mail augustsk@haarlem.nl.

Download hier de agenda