Dinsdag 5 februari 2019 van 19.30 tot 22.00 uur in de Fabriciuskamer, Stadhuis

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Presentatie over campagne van 113 rond suïcide preventie door Jelle Buitendijk van de GGD Kennemerland
 3. Mededelingen
 4. Conceptverslag januari 2019
 5. Reactie op adviezen: Haarlemmers in acute Zorgnood
 6. Jaarplan en jaarverslag
 7. Stand van zaken werkgroepen:
  – Wonen-Beleidsgroep
  – Wonen-vergaderen in de stad
  – Wmo vervoer
  – Werk en Inkomen/ Schulddienstverlening
 8. Rondvraag en sluiting      

Bij verhindering s.v.p. afmelden per e-mail augustsk@haarlem.nl.
Download hier de agenda