Dinsdag 19 juni 2018 van 19.30 tot 22.00 in de Fabriciuskamer, Stadhuis

 

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Toelichting op het proces doorontwikkeling Sociaal Wijkteam door Addy van der Sluijs
 3. Toelichting op de Sociale Basis vanaf 2020 door Jan Willem Duker
 4. Mededelingen
 5. Conceptverslag mei 2018
 6. Reactie college op Advies Wmo- verordening
 7. Stand van zaken werkgroepen:
 • 1. Individuele begeleiding/dagbesteding
 • 2. Jeugd
 • 3. Toegankelijke stad
 • 4. Diversiteitsbeleid
 • 5. Wmo vervoer

8. Rondvraag en sluiting      

Bij verhindering s.v.p. afmelden per e-mail augustsk@haarlem.nl

• Download hier de agenda
• Bekijk hier het verslag van de vergadering van mei 2018
• Bekijk hier de bijlage bij het verslag Participatieraad van mei 2018
• Bekijk hier de reactie van het college op advies Wmo verordening en uitvoeringsregels